Smluvní veterináři

Databáze smluvních veterinářů

Databáze smluvních veterinářů by měla přinášet svým způsobem ucelený seznam veterinárních pracovišť, které se rozhodly s námi úzce spolupracovat. Pracoviště jsou přehledně řazena dle krajů a okresů s proklikem na kontrétní ordinaci. Časem přibude interaktivní mapa a filtrování, které vám pomůže efektivně vyhledat to, co potřebujete. Budeme rádi, když se zapojíte a budete nám posílat tipy na veterináře, které znáte a se kterými máte dobré zkušenosti. Podněty posílejte na info@kasprocats.cz

Proč se stát smluvním vetrinářem

Stát se naším smluvním veterinářem je dobrovolné rozhodnutí, jež reflektuje určitou zodpovědnost, kterou by měl každý člověk směrem k domestikovaným zvířatům přinášet. Na veterináře tak padá velký díl takové zodpovědnosti, neboť jsou to právě oni, kdo musí provést odborný zákrok. Přínos veterinářů je tedy značný a my chceme upřednostňovat ta pracoviště, která si tuto odpovědnost uvědomují a aktivně se kastrační problematice chtějí podílet. Cílem naší spolupráce je edukovat společnost, ale také vyjednat lepší ceny kastrací, abychom byly schopni za naše peníze vykastrovat co největší poček koček. Věříme, že společnými silami se nám pomůže zlepšit povědomí o tomto tématu a tedy i reálný stav venku. Naoplátku se budem snažit vyzdvihovat konkrétní pracoviště a dělat ordinacím dostatečnou reklamu, neboť jejich přístup je více, než uznání hodný.

Již pro nás kastrovali

Spolupracujeme s celou řadou veterinářů, ordinací a klinik:

Praha

Praha - hlavní město

Královéhradecký kraj

Náchod

Plzeňský kraj

Plzeň - jih


Jihomoravský kraj

Brno - venkov

Břeclav