Co můžete udělat

Proč je vaše účast důležitá

Jeden člověk toho zmůže málo, dva o něco víc. Dav už má pořádnou sílu a celá společnost pohne světem. Ke změně paradigmatu toulavých koček potřebujem opravdu všechny dobrovolníky, někdy dobře načasovaná informace tomu správnému člověku může znamenat spoustu zachráněných životů. Promluvit si s prarodiči nebo sousedkou zvládne každý, rozdat pár letáků také. Těch možností je celá řada a nic vás nemusí stát. Pojďme si je projít jednu po druhé a zapřemýšlet nad tím, co můžete pro toulavé kočky udělat ve svém okolí vy. 

Osvěta ústní formou

Z hlediska účinnosti šíření informací, je jednou z nejlepších forem ta ústní. Má hned několik výhod, z nichž ta největší je osobní interakce, kdy můžete na daného člověka v reálném čase reagovat. Ta může vzniknout zcela nenásilně v rámci přátelského povídaní a už v tento moment se prakticky šíří osvětové informace. Samozřejmě, že ústní osvěta může mít i zcela záměrný a koncepční původ, ale člověk by měl mít už nějaké zkušenosti, aby poznal, kde jakou rétoriku zvolit, jelikož lidé, kteří se dopouštějí nějakého etického přohřešku mají často podvědomé výčitky a ty se snaží přehlušit sebeobhajobou nebo útočným jednáním. Je tedy dobré si osvojit určité základy a skill v debatování s lidmi, aby taková osvěta nebyla kontraproduktivní. Pro ústní osvětu je dobré být informačně i rétoricky vybaven. Naštěstí jsou toulavé kočky a kastrace poměrně srozumitelné a jednoduché téma, takže se lze na ně připravit. Čím víc informací a argumentů budete mít, tím bude vaše osvěta preciznější, stejně jako jednání s lidmi, kteří vás na ničem nenachytají nebo kterým budete umět odpovědět na všechny otázky. Nácvik ústní osvěty můžete vzykoušet v rodinném kruhu, neb většina z nás má kořeny na vesnicích a tam také vedou všechny předpotopní zvyklosti ohledně koček. Provluvte si s rodiči, případně prarodiči, ptejte se, jak to chodilo za jejich časů a pokládejte otázky, které povedou k uvědomění a porozumění tématiky. Po několika takových diskuzích můžete zkusit sousedy, kolegy v práci, přátelé a kamarády. Určitě uslyšíte ty nejtypičtější výmluvy nesčetněkrát, ale také je dost možné, že spoustě lidem otevřete oči. Pokud se citíte na ústní osvětu, doporučujeme podrobně si nastudovat téma kastrací přímo ze záložky O kastracích, kterou jsme psali tak, aby sloužila jako srozumitelný zdroj informací pro každého. Pokud byste potřebovali cokoli konzultovat nebo poradit, neváhejte se na nás obrátit.

Osvěta prostřednictvím letáků

Velkou výhodou letáků je, že u toho nemusíte být a sami něco prezentovat ústní formou. Letáky se dají posílat, rozdávat osobně nebo třeba do schránek, na nejruznějších tématických eventech, dávat do balíčků produktů nejrůznějších firem, dají se nechat v ordinacích a čekárnách veterin atd., a jejich trvanlivost je dlouhodobá. Je také dobré, pokud používáte osvětu ústní cestou, poukázat na tištěný leták, který dodá vašemu tvrzení určitou váhu - už to nebudete jen vy, kdo něco tvrdí, ale můžete se odkázat na letáček v ruce a jak všichni víme, co je psáno, to je dáno. Pro letákovou osvětu si můžete objednat naše materiály v sekci Letáky.

Zapojení místího úřadu a politiků

Tento druh aktivity je jeden z nejzajímavějších a to po všech možných stránkách. Obecně se dá říct, že angažovatnost obce rozhoduje o plošném úspěchu či neúspěch danného katastru. Prakticky neexistuje žádná střední cesta, buďto obce mají zájem situaci toulavých koček řešit nebo nemají. O všeobecném (ne)zájmu obcí tohle téma řešit vypovídá statistika, která uvádí, že v ČR se nachází cca 6260 obcí, z nichž kastrační program integrovalo pouze pár desítek. Určitě bychom ale obcím neměli křivdit, určitá část z nich toulavky a kastrace neřeší, protože se k zastupitelstvu tento problém třeba ani nedonesl a tím se konečně dostáváme k tomu nejdůležitějšímu momentu. Pokud by obce měly argumentovat tím, že kastrační program integrovat nepotřebují, pak měla existovat informační síla, která by je vyvedla v omyl. Naše praxe hovoří o jakési nechuti občanů tuhle problemati s obcemi a zastupitelstvi řešit, pro nejrůznější důvody. Proto tu vzniká jakási kolektivní rezignovanost, které úředníkům nahrává pro jejich argumenty. Jinými slovy, pokud chcete, aby se obce angažovaly, musíme s nimi komunikovat, diskutovat, tlačit na ně a čím více takových případů bude, tím větší je pravděpodobnost, že to obec bude chtít / muset řešit. Nenechávejte si pro sebe všechno to utrpení, kterého jste svědky, ale choďte na místní úřad a snažte se úředníky zapojit. Čím více budete připraveni, tím lépe - pokud se bude chtít úřad z vlastní zodpovědnosti vykroutit, je potřeba ukázat, že jste připraveni, nenechat se odbýt.

Spolupráce s lokálním útulkem a depozity

Útulky jsou všeobecně vnímány jako retenční zařízení na toulavá zvířata nebo na zvířata, která lze za toulavá prohlásit. Někdy spolupracují s obcemi, jindy jednou na vlastní pěst, každopádně je můžeme brát jako určité ostrůvky v moři lhostejnosti. Většina útulků si zaslouží pozornost a podporu, ale určitě na ně nemůžeme spoléhat jako na samospásná zařízení. Obecně bychom mohli říct, že největší pomocí útulkům je, když je nebudem zásobovat zvířaty, kterým jsme sami schopni najít domov a naopak pokud jsme schopni útulkům pomoci s brigádou, propagací, shánením prostředků nebo krmení, je takováto činnost nanejvýš přínosná. Šikovný útulek pomoc nikdy neodmítne a naopak bude schopen šikovně delgovat informace dál, pořádat brigády, předášky a workshopy. Proto pokud se u vás útulek či depozitum nachází, zkuste s ním nějakou spolupráci rozvinout.