Úvod

Úvodní slovo

Teprve tehdy, když se člověk obklopí kočkami, dá jim lásku a veškerou potřebnou péči, pozná jejich intelekt a nekonečnou paletu vlastností a vše si správně pospojuje do jednoho velkého celku, který by se dal nazvat »kočičím porozuměním«, teprve tehdy zjistí, že tam venku je spousta dalších, které takové štěstí neměly a denně jsou vystaveny nepřátelskému prostředí, které si většina populace ani neuvědomuje, či si v horším případě uvědomit nechce.

Kočkám jsme zasvětili velkou část života a jednoduše dospěli do stadia, kdy už nemůžeme nečinně přihlížet tomu bezvládí, kterým by se dal nazvat stav venkovních a bezprizorních koček. Když jsme přemýšleli, jak přiložit ruku k dílu, chtěli jsme být jednoduše co nejefektivnější, a to nás nasměrovalo pochopitelně k prevenci. Ta se skládá ze dvou obecných rovin, kterými jsou teoretická a praktická část. Teoretickou částí chápeme soustavnou osvětu, která je nezbytná k edukaci populace, zatímco praktickou částí se rozumí konkrétní činnost, kterou jsou samotné kastrace. 

A tak byl založen kastrační program KasPro. Na začátku jsme neměli moc velké ambice měnit svět, postupem času se ale ukázalo, že v této sféře malé cíle nic neřeší, a díky spolupracujícím lidem a nabalujícím se zkušenostem jsme vyrostli až tam, kde stojíme nyní. Vznikem těchto webových stránek definujeme další posun směrem k větší přehlednosti a transparentnosti našich činností. Klidně mu říkejme KasPro 2.0.