Výroční zprávy

2018

Výroční zpráva je nezbytná sumarice a přehled činností za uplynulý rok. Zpracování Výroční zprávy pro rok 2018 nás teprve čeká.