Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva je nezbytná sumarice a přehled činností za uplynulý rok. Zpracování Výroční zprávy pro rok 2018 nás teprve čeká.

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva je nezbytná sumarice a přehled činností za uplynulý rok. Rekapituluje hospodaření s prostředky, dosažené úspěchy a plány na další rok.

 Stáhnout Výroční zprávu 2017