Info pro partnery

O partnerství

Stará známá pravda říká, že v jednotě je síla nebo že víc hlav víc ví. Ani my si neklademe za cíl zachránit celý svět sami, ale určitě se pokusíme udělat co nejvíc a to s pomocí jednotlivců nebo celých společností. Jak už bylo napsáno jinde, jednotlivec toho zvládne udělat míň, než promyšlená spolupráce. Proto i my přemýšlíme o naší činnosti jako o něčem, co může mnohem lépe prosperovat, když za ní bude stát celá armáda aktivních lidí, kteří se umí nadchnout pro společnou věc. Zárověň však nejsme organizací, která jen natahuje ruku, ale také něco nabízí. 

Společenská odpovědnost

Společenská (občanská, ekologická) zodpovědnost je novodobý termín, který je známý především z korporátní polity velkých firem. Je to v podstatě program, kterým se společnosti snaží svým klientům ale i nejrůznějším orgánům ukázat, že svým podnikáním zohledňují i určitou etickou, ekologickou nebo benefiční stránku a nezřídka toto poselství delegují i mezi své zaměstnance. Taková společnost pak může pozitivně edukovat a motivovat nemalou skupinu lidí k určité zájmové nebo dobročinné akci, kterou jednak tvoří nějaké dobro, ale především se společnými silami podílejí na lepším světě.

Taková zodpovědnost má několik parametrů, dle kterých se s ní dá pracovat. Určité sféry ji musí plnit povinně vzhledem ke svému zaměření, jiné to dělají účelově, aby měly lepší svědomí a vypadaly lépe, zatímco jinde je principielní náplň konkrétních firem. Naopak některé vizionářské společnosti berou otázku společenské zodpovědnosti jako nezbytný parametr pro výběr dalších partnerů pro svou činnost. Například někteří investiční poradci doporučují svým klientům jen takové společnosti a fondy, které mají společenskou zodpovědnost již dávno vyřešenou a díky ní se stávají přestižnější. Funguje to podobně jako eko / bio / certifikáty, které svými přídomky umožňují zákazníkovi lépe se orientovat. Paradoxem je, že společenská zodpovědnost pochází zrovna z korporátů. A možná že právě proto, že korporáty jsou nuceny tyhle etické souvislosti řešit jako první, jelikož tlak kontrolních orgánů je tak velký, že mají tuhlo téma ošetřené dříve, než menší společnosti. 

My přicházíme s myšlenkou, že určitou společenskou etickou odpovědnost by měl pěstovat každý, neboť každý může přiložit ruku k dílu na cestě za lepším světem. A jsme to právěm my, kdo přichází s vizí, že i malé firmy a podnikatelé by už dnes měli doborvolně pracovat na tom, co bude povinné třeba až za několik let a být tak napřed před konkurencí a nebo ve větším souladu s vlastním svědomím. Stejně tak, jak podnikatel může být v nevýhodě, protože nebuduje online marketing, úplně stejně mu může ujíždět vlak proto, že nezačal budovat společenskou odpovědnost zavčasu a nechal si tak utéct cenné PR nebo řadu nabídek spolupráce.

Tvrdíme, že většinu podnikatelů nestojí téměř nic darovat nějakou tu korunu, kterou si mohou odepsat z daní, či darovat nějaký zajímavý produkt do benefiční aukce. Teprve nedávno jsme začali představovat první partnery s náležitě odkumunikovaným popiskem a feedback je až překvapivě dobrý. Každý se může zapojit do nějaké činnosti nebo spolupráce a pokud to nebude zrovna ten náš projekt, může to být jiný a neméně důležitý nebo užitečný. Svým zájmem, podporou a tím, že jste ve smyslu tohoto tématu vidět, vám přínáší spoustu benefitů - ať je to dobrý pocit, nový okruh zákazníků, u kterých nyní splňujete etický parametr, nebo zcela nová zákaznická skupina, které můžete být představeni díky svému produktu / službě, ale pravděpodobně byste s k ní nikdy nedostali, neboť jsou vaše společné zájmy velmi vzdálené.

Začínající statistika ukazuje nemalý zájem dárců a firem o takovou spolupráci a též přínos pro všechny zúčastněné strany vypadá velmi slibně. A nejlepší na tom je, že je to přínos pro zvířata, jejichž hlasem k vám teď promlouváme.

Co jako partner dostanete?

Obecně záleží na tom, jakým partnerem máte zájem být. Na každý finanční dar samozřejme získáte (na požádání) potvrzení, které slouží jako doklad do účetnictví - to se týká firem a osvč. Pokud by se jednalo o předmět vaší výroby nebo podnikání či služby, rádi vám dáme do partnerské sekce logo s proklikem na vaše stránky. Všechny věcné dary a vlastně cokoli co projde naší aukcí, bude otitulkováno krátkým popiskem, provázaným rovněž s vaší firmou nebo jinou aktivitou. Možností je spousta, často se čeká pouze na dobrý nápad.

A protože chceme věci dělat jinak a lépe, v rámci partnerství vás čeká určitý servis jako poděkování za svěřenou důvěru. Jakmile to bude aktuální, dostanete od nás rekapitulační email, ve kterém bude shrnuto vše: termíny, odkazy, vizuály - aby bylo jasné, kde všude bude vaše jméno zmíněno. A taky krátký manuál, jak s informacemi zacházet, abyste vzrámci partnerství vytěžili maximum. To znamená jak materiály komunikovat, komu a kde. Zkrátka jak s tím vším naložit.

Potvrzení o darování - vystavíme vám doklad na darovanou částku, který je uplatnitelný v daňovém přiznání

Logo v partnerské sekci - dodejte nám logo v *png formátu, odkaz na vaši firmu a my vám logo zveřejníme i s proklikem

Newska na webu a na facebooku - záleží na domluvě

Zmínka ve výroční zprávě - pokud se dostanete objemem daru mezi 5 největších dárců, budete zmíněni ve výroční zprávě, což je prezentace uplynulého roku v řeči čísel, obrázků a statistik. Spolek touto zprávou veřejně deklaruje výsledky a hospodaření

Medailonek a odkaz v benefiční aukci - pokud darujete do aukce předmět vašeho ponikání, dostanete u svého produktu drobný popis a odkaz na vaše stránky

Napadá vás ještě něco? - napište nám to!