Jak fungujeme

Podmínky spolupráce

Tak jako všechno, i naše činnost má svá pravidla a podmínky. Jde o soubor úkonů, které je potřeba dodržet, aby vše bylo v pořádku jak účetně, tak z hlediska určité transparentnosti našeho fungování. Vzhledem k důvěře, která je do nás s každou zaslanou částkou vkládána, musíme na dodržování pravidel bezpodmínečně trvat. Při nesplnění podmínek bohužel nemůžeme kastraci proplatit, proto to uvádíme hned na několika místech.

Princip "Vy kastrujete, my platíme"

Zde přichází na řadu ta část o aktivismu, o kterém jsme psali v sekci O kastracích. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nemáme sami možnost odchytu a vlastně ani čas a energii (technicky jsme kastrační program, ne odchytová služba), bude odchyt, doprava koček na veterinu a ideálně dohled po kastraci, na vás. Nestačí tedy jen chtít něco dělat, ale udělat to doopravdy.

Prvním krokem ke spolupráci by měla být konzultace případu, který chcete řešit a od toho definovat všechny další kroky. Měli bychom předem znát počet koček, o které se jedná, jejich stav, lokalitu, ve které se nachází a další detaily. Podle toho by měl být vybrán veterinář, který bude rovněž seznámen s našimi podmínkami (výše příspěvku, fakturační detaily, nezbytná fotodokumentace), případně útulek či dočaska v okolí, kteří by mohli s odchytem pomoci nebo se o zvíře postarat po zákroku.

Obecně řečeno, součástí spolupráce je konzultace, odchyt, samotná kastrace, fotodokumentace, faktura s našimi údaji a krátký příběh, který nám sepíšete. Všechny tyto položky nejsou zbytečná byrokracie, nýbrž nezbytnost k prokázání transparentnosti naší činnosti. Po konzultaci vašeho případu je potřeba najít veterináře v místě lokality, ale zároveň zohlednit to, že jsme benefiční neziskový spolek a tedy nemůžeme platit běžné ceníkové sumy. Je dobré najít (nebo vám doporučíme) veterináře, který se chce do takové akce zapojit a přizpůsobit tomu své ceny. Takové hledání veterináře se nemusí povést hned na první pokus, zkrátka je dobré obvolat více ordinací v okolí a udělat si přehled o cenách nebo o přístupu veterinářů k této problematice. Pracujeme na seznamu veterinářů, kteří mají zájem spolupracovat a aktivně podílet se na řešení této problematiky. Po zákroku veterinář vystaví fakturu (se splatností 30 dní) s našimi fakturačními detaily (ne na nikoho jiného, můžeme platit jen to, co je fakturováno nám), připojí fotky před kastrací a po kastraci a odešle na náš email (kastrace@kasprocats.cz). Fotky by měly mít určitou kvalitu a měla by na nich být vidět celá kočka. Faktura je proplácena pouze převodem z účtu na účet přímo veterináři, nikdy ne hotově, nikdy ne jiné osobě. Proto si nikdy nenechávejte vystavovat fakturu na své jméno a už vůbec ji neplaťte sami, takovou fakturu nemůže proplatit. Aktuální příspěvek na kastraci je 500,- Kč (včetně DPH). Před nebo po zákroku nám dodáte fotky z místa a připojíte krátký příběh, do kterého shrnete všechny podstatné informace.

Samotnou a lehce démonizovanou kapitolou je rekonvalescence po kastraci. Dalo by se říct, že je přímo úměrná tomu, v jaké kondici se kočka nachází a jak je stará. Obecně platí, že čím mladší kočka (kotě), tím lépe zvládá samotný zásah do organismu a za pár hodin si už hraje a skotačí, aniž by o něčem věděla. Starší zvířata snášejí operaci a především probouzení z anestezie mnohem obtížněji a proto, pokud se kočka vrací zpět ven, je dobré se přesvědčit, že je zcela probuzená a nemá tendenci si rozlízávat stehy. Úplně nejlepší by bylo mít možnost na vykastrované zvíře osobně dohlédnout alespoň 1-2 dny po operaci, ale to vzhledem ke spoustě okolností většinou není možné, zvlášť když se kastruje více zvířat najednou. Proto vždy musíme počítat s tou variantou, že se kočka tentýž den vypouští ven, takže musí být jistota, že nenastaly žádné komplikace nebo zmniňované okolnosti. Stehy se v takových případech používají samovstřebávací (je lepší to verináři zmínit), protože ve většině případů se zvíře na kontrolu nedostane. I pokud se použije obyčejný steh, tak časem zaroste a ničemu to nevadí. Často se od kastrací upouští v zimních měsících, protože hrozí podchlazení z důvodu vyholení srsti pro operaci. To je sice legitimní obava, ale dnes šikovný veterinář vyholí jen malou část nezbytnou k operaci, která nemá vliv na udržení tepla. Je to tedy rozhodně lepší varianta, než odstavit zimní kastrování úplně a dát kočkám prostor pro nekontrolovatelné říje a tedy pro další utrpení nechtěných koťat.

Minimum, které po vás chceme nazpět, je šířit naše jméno a to ať už sdílením našich vizuálů a materiálů na sociálních sítích nebo doporučení těm, které tohle téma zajímá. Jakákoli zmínka může pomoci zkvalitňovat a zefektivňovat naši práci. Často se nám stává, že lidé hojně sdílejí naše příspěvky, ale ty nikoho nezajímají, protože jim chybí osobní doporučení nebo vlastních pár řádků. Napsat o nás v pozitivní konotaci je nenahraditelné.

Rekapitulace v bodech

1) Přečtěte si naše podmínky, ať jsou všechny vaše dotazy předem zodpovězeny.

2) Informujte nás o kočkách, které chcete kastrovat a vyčkejte na naše vyjádření a potvrzení.

3) Kočky odchytíte a dopravíte k veterináři, případně se spojíte s někým, kdo s tím má praxi.

4) Necháte vystavit fakturu na jméno našeho spolku s 30denní splatností na správnou částku 500,- Kč (včetně DPH) x počet koček.

5) Veterinář vyfotí kočky před a po kastraci.

6) Veterinář (nebo vy) pošle vše v jednom (korektní faktura a fotky) na náš email.

7) Pošlete nám fotky a krátký příběh o konkrétním případu, který pak zvěřejníme.

7) Nasdílíte odkaz na naše stránky nebo FaceBook u sebe na profilu a zmíníte naši roli ve vašem případu - pomáhá to šířit povědomí o naši práci.